Gietmortel VM 1

Gietmortel VM 1 is een cementgebonden gietmortel voor het vergieten van statisch en dynamisch sterk belaste bouwdelen, zoals bijv. kokerfundamenten, stalen inbouwdelen, betonvoegen, uitsparingen, ankerbouten (bevestigingsbouten), basisplaten en basisframes van machines, bruglagers, kraanbaanrails en van prefab elementen.
 
Samenstelling:                                 cement, additieven, vulstoffen
Kleur:                                                 grijs
Laagdikte:                                         5 mm - 30 mm, afhankelijk van de geometrie en de giethoogte moet voor
                                                           bewapeningen worden gezorgd
Verwerkingstemperatuur:              5 °C tot 30 °C bouwdeeltemperatuur
Drukvastheid na 1 dag:                  41 N/mm²
Drukvastheid na 28 dagen:           76 N/mm²
Ruwe dichtheid verse mortel:       2,2 kg/dm³
Verwerkingstijd:                               > 90 min.
Zwelmaat:                                         >= 0,1 vol-%
Grootste korrelgrootte:                   ca. 1 mm

Gietmortel VM 1

Art. Nr. Omschrijving Gew. / verp. St. / verp.
9.903.005.000.025 Gietmortel VM 1 25,00 Kg 1