MoBox Plus

De MoBox Plus® is een verder ontwikkelde MoBox®, voorzien van een trapezium vormig profiel (getand), waardoor de MoBox Plus® een deel van de schuifkrachten opneemt. Ook de dwarskrachten worden beter opgenomen. 


Het trapezium vormig profiel aan het oppervlak van de MoBox Plus® is in overeenstemming met de DBV Verklaring (Uittreksel uit de DBV verklaring van 24/02/2015) en met de DBV data sheet "terugbuigen betonstaal en eisen betreffende de beschermende dozen op grond van Euro code 2".  De MoBox Plus® kan voor zowel de lineaire- als dwarsrichting ingedeeld worden in de categorie "getand".


Voordelen:

·Naast de richting van de hoofddraagconstructie, kunnen met de MoBox Plus®  de krachten ook veilig in dwarsrichtingen worden overgebracht.

·Met de MoBox Plus® hoeven de voegen niet te worden opgeruwd.

·Indien men gebruik maakt van de MoBox Plus®  is er geen noodzaak voor andere vormen van stekkendozen, of een meervoud van stekkendozen om de schuifkrachten op te vangen. Dit wordt nu door 1 stekkenbak met uniforme wapening gedaan.