Kwaliteit

Molenaar Betonindustrie produceert betonafstandhouders naar de hoogste normen.
Met uitzondering van enkele speciale producten worden zijn alle betonafstandhouders van Molenaar Betonindustrie KOMO gecertificeerd.  Hiermee voldoen de afstandhouders aan de eisen uit BRL 2817 “Cementgebonden afstandhouders” en aan de milieuhygiënische specificatie betreffende emissiewaarden volgens het Besluit bodemkwaliteit.
Betonproducten geproduceerd door Molenaar Betonindustrie die niet onder KOMO productcertificaat vallen zijn apart NL BSB gecertificeerd.
 
 
Om in alle specifieke behoeften aan afstandhouders te voorzien, produceert  Molenaar Betonindustrie haar Betonafstandhouders in verschillende sterkte en milieuklassen. Van elk van deze betonfamilies zijn recente kwaliteitsrapporten met proefresultaten, betoneigenschappen en productinformatie opvraagbaar.
-        Gietbeton                              C45/55     X0(NL), XC4(NL), XD3(NL), XF4(NL), XA3(NL)
-        Gietbeton                              C60/75     X0(NL), XC4(NL), XD3(NL), XF4(NL), XA3(NL)
-        Gietbeton met PP vezel        C50/60     X0(NL), XC4(NL), XD3(NL), XF4(NL), XA3(NL)
-        Aardvochtige beton               C35/45     X0(NL), XC1(NL)
 
Het is mogelijk om betonafstandhouders te laten produceren in de door u gevraagde beton. Hierbij kan men denken aan gekleurde beton of beton met speciale toevoegingen.
 

Voorkom Corrosie

Corrosie bescherming en duurzaamheid zijn onder andere afhankelijk van de dekking en het gebruikte materiaal als afstandhouder.

Om een constructie zo goed mogelijk te beschermen dient de materiaal integriteit van de betondekking te worden behouden. De van het beton afwijkende uitzettingscoëfficiënt van kunststof kan bij wisselende temperaturen resulteren in spanningen in het bindingsvlak van afstandhouder met het omringende beton. In combinatie met de lagere binding van kunststof met beton kan dit al snel resulteren in het lossen van de afstandhouder in het omringend beton waardoor een pad ontstaat voor versneld indringen van o.a. chloriden en waardoor de duurzaamheid van de constructie sterk zal teruglopen.    Betonnen afstandhouders behouden wel de materiaalintegriteit en voorkomen bij juist gebruik bindingsproblemen.

-        Gebruiksvoorschrift betonnen afstandhouders.

De montage mechanismes op de afstandhouders zorgen voor een accurate en snelle positionering waardoor de correcte betondekking gegarandeerd wordt.
Kunststof bevestigingsmechanismen voor betonnen afstandhouders zoals de MoClip of de MoStek van Molenaar Betonindustrie bevinden zich maximaal 7 mm in de dekkingszone waardoor deze geen nadelige invloed uitoefenen op de duurzaamheid en materiaalintegriteit.

 

Betonnen of kunststof afstandhouders

Kunststof afstandhouders:
Kunststof afstandhouders binden slecht met de omringende beton. 
Daarnaast is de thermische expansie en krimp van kunststof afstandhouders hoger dan de thermische expansie van beton.
Bij het uithardingsproces kan er expansie van de afstandhouder plaats vinden door een hogere temperatuur in het beton. Deze afstandhouder ondervindt krimp naar zijn normale formaat nadat de beton is uitgehard en de temperatuur is gedaald. Het resultaat is een scheiding tussen de kunststof afstandhouder en de beton wat een doorgang voor de chloriden vormt.
Deze problemen worden vergroot bij hogere verhardingstemperaturen zoals uitharding door middel van stoom.
 
Een kunststof afstandhouder is zelf ook onderhevig aan verwering/corrosie. Hierdoor is de kans dat er een doorgang voor schadelijke elementen zoals chloriden groter dan bij gebruik van betonnen afstandhouders.
 
Betonafstandhouders:
Bij correct gebruik zijn betonafstandhouders gemaakt van minimaal gelijkwaardige beton. Daarnaast is de thermische expansie van de afstandhouder hetzelfde als die van de omringende beton, waardoor de afstandhouder een goede binding zal vormen met de omgevingsbeton.
 
 
Kunststof afstandhouders
Betonnen afstandhouders
Binding met het omringende beton
-
++
Uitzettingscoëfficiënt t.o.v. omringende beton
-
++
Draagkracht afstandhouder
-/-- *
+/++ *
Visueel effect op zichtzijde element
-/0 *
0/+/++ *
Positionering
+
++
Chemische bestandheid
-/+
+
* Afhankelijk van gebruikte type